Project Description

Inpandige glaswanden voorzien van beeld middels etched glass folie. Deze folie wordt ook wel etsfolie, melkglasfolie of zandstraalfolie genoemd. De folie laat licht door, maar heeft een behandeling ondergaan, waardoor doorzicht onmogelijk is. Ramen kunnen ermee dichtgeplakt worden, maar ook ontstaan bijzondere effecten door er teksten, logo’s of figuren uit te snijden. Gaaf voorbeeld daarvan vinden we in het project Studio Het Paradijs / Rabobank Oost Betuwe in Elst. Recentelijk nam de Rabobank in Elst haar nieuwe pand in gebruik. Al snel bleken de glaswanden, die als scheiding tussen de 10 spreekruimtes en de gang dienen, niet het gewenste privacygevoel aan haar relaties te bieden. Uit de pitch die de Rabobank uitschreef, werd ontwerperscollectief Het Paradijs uit Arnhem verkozen als de partij die de uitvoering ter hand zou nemen. Ontwerpers Esther Hörchner, Maaike Burgers en Els ten Klooster kozen op hun beurt voor Stunnenberg, vanwege onze ervaring en, niet onbelangrijk, onze geografische ligging ten opzichte van de Rabobank, namelijk op hetzelfde industrieterrein.

De kernactiviteit van de ontwerpers van Het Paradijs is illustreren. Vandaar dat ze het ontwerp ook illustratief hebben uitgvoerd. Ze kozen ervoor pentekeningen te maken met een aantal onderwerpen die direct met de Rabobank Oost Betuwe te maken hebben. De ontwerpen zijn sterk vergroot en gesneden uit etched glass folie. Veel werk ging bij Stunnenberg zitten in het zogenaamde pellen: het uithalen van de delen die niet geplakt gaan worden.

Door de gekozen onderwerpen en techniek, is een bijzonder beeld ontstaan waarbij de transparantie van de glazen wanden is blijven bestaan, maar de afscheiding voor het privacy-gevoel ook is gewaarborgd.

Studio Het Paradijs:

“Na enige research kwamen wij terecht bij het bedrijf Stunnenberg, mede omdat onze opdrachtgever in Elst is gevestigd. Vanaf het begin hebben ze ons met veel enthousiasme begeleid. Wat we erg waarderen in Arnoud en de andere medewerkers is het meedenken in oplossingen en mogelijkheden. Wij hebben het als een zeer prettige samenwerking ervaren!”